რეგისტრაცია - DoAffiliate.net
Dear, partners! We are happy to inform you, that we have started active testing process of our new platform version "DoAffiliate 2.0". We invite you to try it. Please take in mind, that this is still beta version and if you have noticed some bugs, please inform us. We wish you a good journey in our
beta DoAffiliate.NET


AdBlocker plugin was detected on your browser. Disable it, to view this site.Phone: +371 20444664
E-mail: info@doaffiliate.net
?

რეგისტრაცია

მომხმარებლის ინფორმაცია

:
:
:
:
:

ძირითადი ინფორმაცია

:
? DoAffiliate.NET წარმოადგენს საერთაშორისო პარტნიორულ ქსელს. მონიშნეთ თქვენი მოქალაქეობის ქვეყანა
:
:
:
:
?მომხმარებლის ID ჩართული იქნება DoAffiliate.NET პარტნიორულ ბმულებში, მაგალითად, თუ მიუთითეთ მომხმარებლის ID კრედიტი, მაშინ თქვენი DoAffiliate.NET პარტნიორული ბმული იქნება http://www.sample-domain.com?a_aid= კრედიტი&...
:
?თქვენი საკუთარი ან თქვენ მიერ მართული ვებგვერდი, რომელზეც გსურთ განათავსოთ DoAffiliate.NET პარტნიორული ქსელის რეკლამები.
პარტნიორები ჩამოთვლილი ვებგვერდების გარეშე არ დაიშვებიან!
:
?ფიზიკური პირს: - * PIT ჩაერიცხება DoAffiliate.NET-ით
თვითდასაქმებული: - გამომქვეყნებელი პასუხისმგებელია საკუთარი საშემოსავლო გადასახადის გადახდაზე
იურიდიული პირი: - თვის დასაწყისში იურიდიული პირი წარადგენს ფაქტურას გასულ თვეში მიღებული საკომისიოს თანხის მიხედვით. თუ იურიდიული პირი დღგ-ს გადამხდელია, საკომისიოს თანხაში შევა დღგ-ს თანხა
* PIT - პირადი საშემოსავლო გადასახადი
:

მისამართი

:
:
54.92.201.232